Nejlépe jsou city vyjádřené slovy nebo v básních...
 

Čti očima i duší!

 

Padlý anděl

V bílém rouše byl oblečen

a často lidskou krutostí kalužemi vlečen.

Krásná,hebká bílá křídla jej zdobyly

a často lidé jeho pomoci odbyli.Měl krásné jemné vlasy,

ale ty krásná, hebká bílá křídla mu utrhal kdosi.

Díky tomu neznámému už nemůže létat

a lidem jejich rány látat!Ty krásně jemné vlasy mu zešedly

a už ne křídla, ale nohy ho vedly.

Jeho mládí odešlo a místo něj jaří

vrásky a stáří.Šedivý starý pán je už zněj dnes

a nejraději má les.

Tam setkává se s jinými anděli

a to každou něděli.A takováhle je člověk svině

a přitom se tváří tak nevinně!!!

Svrhli z nebe anděla,

a proto v každém týdnu je jedna neděla!